HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Proračun
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
 29.12.2023

Proračun Općine Jesenje za 2024. godinu

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 142/21) i članka 15. Statuta Općine Jesenje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 15/09, 11/13, 11/18 i 13/21), Općinsko vijeće Općine Jesenje na 18. sjednici održanoj 27. 12. 2023. godine donijelo je

PRORAČUN

OPĆINE JESENJE ZA 2024. GODINU

S PROJEKCIJAMA ZA 2025. -2026. GODINU


Članak 1.
Proračun Općine Jesenje za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela.

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija  Izvršenje 2022. Proračun za 2023. Plan 2024. Projekcija za 2025. Projekcija za 2026.

     1                    2             3                    4                        5                 6                         7

PRIHODI UKUPNO       786.264,10      2.984.127,99   5.768.140,00    5.816.000,00     5.855.000,00

6 Prihodi poslovanja    784.601,08       2.982.127,99  5.766.140,00     5.814.000,00     5.853.000,00

7 Prihodi od prodaje nef.  1.663,02           2.000,00         2.000,00           2.000,00            2.000,00

   imovine

RASHODI UKUPNO      480.259,11     2.652.258,14   6.318.140,00    5.756.000,00     5.795.000,00

3 Rashodi poslovanja  442.871,34      2.124.342,14  1.477.624,00     1.508.748,00     1.542.398,00

4 Rashodi za nabavu nef. 37.387,77      527.916,00   4.840.516,00    4.247.252,00      4.252.602,00
   imovine

RAZLIKA - vIŠAK/MANJAK 306.004,99  331.869,85    -550.000,00        60.000,00          60.000,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Ekonomska klasifikacija    Izvršenje           Proračun        Plan      Projekcija            Projekcija 

                                        2022.             za 2023.      za 2024.      za 2025.             za 2026.

1            2                             3                    4                  5                   6                  7

8 Primici od finan. imovine i   0,00                0,00       570.000,00           0,00              0,00
zaduživanja

5 Izdaci za finan. imovinu 273.974,52    369.000,00      40.000,00     80.000,00      80.000,00
 i otplate zajmova

NETO FINANCIRANJE     -273.974,52   -369.000,00    530.000,00    -80.000,00     -80.000,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH)   37.130,15  60.000,00   40.000,00      20.000,00
GODINE

VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE             20.000,00     0.000,00       20.000,00
RASPOREDITI/POKRITI

VIŠAK/MANJAK + NETO     37.130,21            0,00                0,00           0,00               0,00
FINANCIRANJE

 

 Cjelokupni proračun nalazi se u prilogu;

 

Proračun Oopćine Jesneje za 2024. godinu s pojekcijama za 2025 i 2026 godinu
Obrazloženje uz plan Proračuna

Zadnja promjena: 27.03.2024. u 07:56 sati | Prikazano 700 puta
Vezani članci
Javni poziv (trajni) za iskaz interesa krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu „Zaželi za Jesenje“ u Općini Jesenje
Udruga vinogradara Sveti Martin organizira predavanje o zaštiti vinove loze i voćaka
Obavijest o privremenom zatvranju ceste radi održavanja testne vožnje Croatia Rally 2024
Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu
Izbori za za zastupnike u Hrvatski sabor
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2024. godini
Predstavom "Naših 50 let" AKUD Žensko kazalište započelo cjelogodišnje obilježavanje 50-godina aktivnog djelovanja
AKUD "Žensko kazalište" Jesenje priređuje kazališnu večer povodom Valentinova
Plan nabave za 2024. godinu