HyperLink
 22.01.2024

Plan nabave za 2024. godinu


Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22.), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/17, 144/20 i 30/23) te članka 28. Statuta Općine Jesenje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 15/09, 11/13, 11/18 i 13/21), načelnik Općine Jesenje donosi

PLAN NABAVE OPĆINE JESENJE ZA 2024. GODINU

 

Točka 1.
Ovim Planom nabave Općine Jesenje za 2024. godinu (dalje u tekstu: Plan nabave) planira se nabava roba, radova i usluga čije su procijenjene vrijednosti nabave jednake ili veće od 2.650,00 eura, kao u prilogu.

Točka 2.
Plan nabave se u slučaju potrebe može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti.

Točka 3.
Planirane nabave roba, radova i usluga, prikazane su u Tablici koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio Plana nabave.

Točka 4.
Plan nabave i sve naknadne izmjene i dopune, objaviti će se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na Internet stranici Općine Jesenje.

                                                                                                          Načelnik općine
                                                                                                 Dario Cvrtila, mag.rel.int.

 

Plan nabave nalazi se u prilogu;

 

Plan nabave za 2024. godinu

Zadnja promjena: 05.03.2024. u 10:02 sati | Prikazano 871 puta
Vezani članci
Javni poziv (trajni) za iskaz interesa krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu „Zaželi za Jesenje“ u Općini Jesenje
Udruga vinogradara Sveti Martin organizira predavanje o zaštiti vinove loze i voćaka
Obavijest o privremenom zatvranju ceste radi održavanja testne vožnje Croatia Rally 2024
Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu
Izbori za za zastupnike u Hrvatski sabor
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2024. godini
Predstavom "Naših 50 let" AKUD Žensko kazalište započelo cjelogodišnje obilježavanje 50-godina aktivnog djelovanja
AKUD "Žensko kazalište" Jesenje priređuje kazališnu večer povodom Valentinova
II. Izmjena Proračuna općine Jesenje za 2023. godinu
Proračun Općine Jesenje za 2024. godinu
Poziv za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju
Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2023.
Javna rasprava na Prijedlog proračuna za 2024. godinu
Nezaposlenog hrvatskog branitelja Ivicu Ranogajca posjetili su predstavnici Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade "Gromovi"