HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Novosti
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
 21.12.2022

OTVOREN - Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.

Obavještavamo mještane, vlasnike OPG-ova da je  Ministarstvo poljoprivrede objavilo  Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023., koji je otvoren od 20.12.2022. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15.10.2023.

Predmet natječaja je sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 4.000.000,00 kuna / 530.891,23 eura (fiksni tečaj 1 EUR= 7,53450) uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava.

Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kuna / 6.636,14 eura. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači.

Intenzitet sufinanciranja iznosi do 90% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelj je:

A) pravna i fizička osoba (obrtnik) koji ima valjani ugovor o pravu lova - lovoovlaštenik

B) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija (u daljnjem tekstu: poljoprivrednik).

Zaštitna sredstva moraju biti postavljena i služiti svrsi za koju su namijenjena najmanje pet godina od dana kupnje. Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

Prijavitelj poljoprivrednik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave, a prijavitelj lovoovlaštenik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. U slučaju podnošenja više prijava istog prijavitelja za različita lovišta, prijavitelj mora za svaku pojedinu prijavu priložiti ove dokumente:

Obrazac za prijavu (izvornik)
Obrazac proračuna (izvornik)
Obrazac izjave o nekažnjavanju (izvornik)
Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora (izvornik)
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (izvornik)
Obrazac izjave da je zaštitno sredstvo postavljeno i služi svrsi za koju je namijenjeno te da će ostati u vlasništvu prijavitelja najmanje pet godina od dana kupnje (izvornik)
Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj ne starija od 15 dana od dana podnošenja prijave (izvornik ili preslika ili ispis elektroničkog dokumenta)
Fiskalizirani račun na ime prijavitelja za kupljeno zaštitno sredstvo (preslika).

Uvjeti za dobivanje sredstava su:

ispunjene obveze prema davatelju prava lova
uredno ispunjene obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora
sudjelovanje prijavitelja u ukupnom iznosu vrijednosti s najmanje 10% sredstava

Uvjeti prihvatljivosti troškova su:

a) kupljena i postavljena nova zaštitna sredstva i to:

- električna ograda (pastir) s pripadajućom opremom za kompletno zaštitno sredstvo (uređaj, izvor

napajanja, žica ili sajla, izolator, kleme, spajalice za žicu, uzemljenje)

- žičana ograda – pletivo i/ili mreža

b) troškovi nastali u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do zatvaranja ovog Natječaja

c) troškovi moraju nastati kod prijavitelja.

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

troškovi izrade i postavljanja zaštitnog sredstva
nosači, stupovi, šipke, kolci te ostali potrošni materijal
ako je prijavljeno zaštitno sredstvo djelomično ili u cijelosti sufinancirano iz drugih javnih izvora
ako je prijavljeno zaštitno sredstvo kupljeno kod prodavatelja fizičkih i pravnih osoba koji su s prijaviteljem:
srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
vlasnički i/ili upravljački povezani neovisno o udjelu vlasničkih, glasačkih ili upravljačkih prava
te od pravne osobe čiji su osnivači/članovi/osobe ovlaštene za zastupanje srodnici po krvi u pravoj ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, posvojitelj i posvojenik
troškovi nastali prije 1. siječnja 2022. godine.

Prijava sa svim potrebnim dokumentima mora biti uvezana u cjelinu s označenim rednim brojevima popunjenih stranica. Oznaka stranice sadrži ukupan broj popunjenih stranica u prijavi kroz (/) redni broj te popunjene stranice. Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede

„Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.

- ne otvarati“

Planinska 2a, 10000 Zagreb

 


Zadnja promjena: 23.08.2023. u 09:03 sati | Prikazano 1882 puta
Vezani članci
Poziv na testiranje za prijam u radni odnos Voditelja projekta „ Zaželi za Jesenje“
JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Jesenje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi za Jesenje“
Kazališna predstava Prodani dedek
Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje na radno mjesto:
Ministarstvo turizma i sporta odobrilo Općini Jesenje 45.000 eura za uređenje malonogometnog igrališta
Javni poziv (trajni) za iskaz interesa krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu „Zaželi za Jesenje“ u Općini Jesenje
Udruga vinogradara Sveti Martin organizira predavanje o zaštiti vinove loze i voćaka
Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2024. godini
Predstavom "Naših 50 let" AKUD Žensko kazalište započelo cjelogodišnje obilježavanje 50-godina aktivnog djelovanja
AKUD "Žensko kazalište" Jesenje priređuje kazališnu večer povodom Valentinova
Plan nabave za 2024. godinu
II. Izmjena Proračuna općine Jesenje za 2023. godinu
Proračun Općine Jesenje za 2024. godinu
Poziv za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju
Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2023.
Javna rasprava na Prijedlog proračuna za 2024. godinu