HyperLink
Naslovnica > Odluke načelnika i Općinskog vijeća
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om

Odluke načelnika

   4.7.2023.
Odluka načelnika o sufinanciranju nabave radnigh bilježnica i materijala za učenike OŠ
   26.6.2023.
P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
   10.2.2023.
Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 2022. godinu
   22.12.2022.
Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Jesenje za 2022. godinu
   19.12.2022.
P L A N KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA PISMENA OPĆINE JESENJE
   19.12.2022.
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga u 2022. godini
   15.7.2022.
Odluka načelnik o sufinanciranju radnih bilježnica i materijala za šk. god 2022/2023
   31.5.2022.
Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine Jesenje za 2021. god
   24.5.2022.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju članova stožera CZ Općine Jesenje
   10.5.2022.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju povjerenika CZ Općine Jesenje
   7.3.2022.
Zaključak o prodaji nekretnine
   24.8.2021.
Odluka o imenovanju privremenog zamjenika načelnika
   14.1.2021.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
   26.8.2020.
Javni poziv za dostavu prijedloga za sufinanciranje asfaltiranja prilaznih neuređenih cesta
   30.4.2020.
Odluka o stavljanju van snage Odluke o radu JUO Općine Jesenje za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
   19.3.2020.
Odluka o radu JUO Općine Jesenje za vrijeme trajanja COVID-a 19
   20.11.2019.
Zaključak načelnika o prihvaćanju ponude za izradu geotehničkog elaborata, glavnog projekta za zaštitu obiteljskih kuća
   23.8.2019.
Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Jesenje i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Jesenje
   24.5.2019.
Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa
   3.5.2019.
Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaxi prijevoza putnika
   30.4.2019.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba,radova i usluga
   29.1.2019.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
   10.12.2018.
Odluka načelnika o dodjeli jednokratne pomoći umirovljenicima
   20.11.2018.
Odluka načelnika o dodjeli potpora u poljoprivredi uza 2018.
   21.9.2018.
Javni poziv za dostavu prijedloga proračuna Općine Jesenje za 2019.
   26.7.2018.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
   17.7.2018.
Odluka o nabavi školskih knjiga za učenike Osnovne škole Gornje Jesenje za šk. god. 2018./2019.
   15.3.2018.
Odluku o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme
   28.2.2018.
Plan prijma u službu u Općinu Jesenje u 2018. godini
   6.2.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
   1.12.2017.
Odluka načelnika o imenovanju Stožera CZ Općine Jesenje
   1.12.2017.
Odluka načelnika o nabavi školskih knjiga
   28.7.2017.
Zaključak načelnika o razrješenju i imenovanju člana Skupštine LAG-a „Zeleni bregi“
   17.7.2017.
Odluka načelnika o nabavi školskih knjiga
   20.6.2017.
Odluka načelnika o dodjeli dara u naravi učenicima OŠ Jesenje
   8.12.2016.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima udruga u 2016. godini
   22.12.2015.
Odluka načelnika o dodjeli stipendija za školsku odnosno akademsku godinu 2015/16.
   21.12.2015.
Odluka načelnika o dodjeli subvencija u poljoprivredi u 2015. godini
   7.1.2015.
Odluka o dodjeli stipendija za šk. god. 2014/2015.
   17.6.2014.
Odluka načelnika o dodjeli potpore programima i projektima udruga za 2014. godinu
   7.5.2014.
Odluka o imenovanju osobe zadužene za ukanjanje nepravilnosti
   28.2.2014.
Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
   2.1.2014.
Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Jesenje
   27.11.2013.
Odluka o dodjeli stipendija za školsku godinu 2013. / 2014.

Odluke Općinskog vijeća

   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2023. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje općine Jesenje u 2024. godini
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Program održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2024. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jesenje u 2023. godini.
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 2024. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Godišnji Plan razvoja sustava CZ za 2024. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2023. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2024. godinu,
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu
   28.12.2023. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeca
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2023. godinu
   10.8.2023. | Šesnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jesenje NC 15 i NC 16
   6.6.2023. | Petnaesta sjednica Općinskog vijeća
3. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Jesenje za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
   6.6.2023. | Petnaesta sjednica Općinskog vijeća
4. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Jesenje
   6.6.2023. | Petnaesta sjednica Općinskog vijeća
5Odluka o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga putem zajedničkih službenika
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o I. izmjeni Odluke o koeficijentima složenosti poslova u DV Jesenje
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prehodne suglasnosti na Plan upisa djece u DV Jesenje
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2022.godinu
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o ekonomskoj cijeni vrtića u DV Jesenje
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Izvješće o realizaciji Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2022.godinu
   24.3.2023. | Trinaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te načinu korištenja viška proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu
   30.1.2023. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta u Dječjem vrtiću Jesenje
   30.1.2023. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametne općine za razdoblje do 2026. godine
   30.1.2023. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jesenje
   20.1.2023. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Jesenje
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o uključivanju Općine Jesenje u realizaciji projekta kupnje poslovnog prostora za GD CK Krapina
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Godišnji plan unapređenja zaštite od požara u 2023. godini
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Srednjoročni trogodišnji plan davanja koncesija na području Općine Jesenje
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o ovlaštenju načelnika za poduzimanje svih radnji radi prijenosa upravljanja vodoopskrbnim sustavima Donje i Gornje Jesenje
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Godišnji plan davanja koncesija na području općine Jesenje u 2023. godini
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Plan razvoja sustava CZ Općine Jesenje za 2023
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području općine Jesenje u 2023. godinu
   28.12.2022. | Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća
Analiza stanja sustava CZ na području općine Jesenje u 2022.
   30.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prethdne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu dječjeg vrtića
   29.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o komunalnoj naknadi
   29.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak za davanje suglasnosti za izmjene Statuta dječjeg vrtića
   29.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za Pravilnik o upisu djece u dječji vrtić
   29.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika
   29.11.2022. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Pravilnik o financiranju projekata i programa udruga na području općine Jesenje
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Jesenj
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut dječjeg vrtića Jesenje
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o broju i visini stipendija koje će se dodjeljivati za školsku/akademsku godinu 2022./2023
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja
   6.10.2022. | Deveta sjednica Općinskog vijeća
Izmjena Pravilnika o financiranju udruga
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
4.Odluka o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Jesenje za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG I VANJSKOG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
KODEKS PONAŠANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI OPĆINE JESENJE
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
Pravilnik o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Jesenje
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o dodjeli općinskih priznanja
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
ODLUKU O SKLAPANJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRAPINE
   13.6.2022. | Osma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o komunalnom redu Općine Jesenje
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2021.godinu
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za ceste i komunalije
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te i načinu korištenja viška Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o davanj pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbanog područja Krapina za razdoblje 2021.-2027.
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2021.godinu,
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Zaključak zamjena člana Općinskog vijeća
   23.3.2022. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jesenje
   30.12.2021. | Šesta sjednica Općinnskog vijeća
Godišnji plan razvoja sustava CZ
   30.12.2021. | Šesta sjednica Općinnskog vijeća
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
   30.12.2021. | Šesta sjednica Općinnskog vijeća
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Jesenje za 2022. godinu.
   30.12.2021. | Šesta sjednica Općinnskog vijeća
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje općine Jesenje 2022. godinu
   30.12.2021. | Šesta sjednica Općinnskog vijeća
Odluka o raspoređivanju sredstva iz Proračuna Općine Jesenje za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
   30.12.2021. | Šesta sjednica Općinnskog vijeća
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JESENJE ZA 2021. GODINU
   20.12.2021. | Četvrta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o davanju suglasnosti za uključivanje Općine Jesenje u obuhvat urbanog područja Krapina
   20.12.2021. | Peta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o primanju na znanje Mandatnog povjerenstva
   20.12.2021. | Peta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o naknadi za korištenje odlagališta otpada Gorjak
   20.12.2021. | Peta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se na području Općine Jesenje obavlja na temelju Ugovora o koncesiji
   20.12.2021. | Peta sjednica Općinskog vijeća
Imjena-programa-potpora-u-pojoprivredi
   20.12.2021. | Peta sjednica Općinskog vijeća
Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Jesenje za razdoblje od 2022. do 2024. godine
   20.12.2021. | Peta sjednica Općinskog vijeća
Godišnji plan davanja koncesije na području Općine Jesenje za 2022. godinu
   12.11.2021. | Četvrta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o ukidanju svojstva Javnog dobra
   12.11.2021. | Četvrta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o visini i broju stipendija koje će se dodjeljivati u školskoj,akademskoj godini 2021-2022
   24.9.2021. | Treća sjednica Općinskog vijeća
Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Jesenje
   24.9.2021. | Treća sjednica Općinskog vijeća
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju
123
Najave
Natječaji
Najčitanije
Zadnja promjena
Izdvojeno
Trenutno nema najava događanja.
veljača 2024
poutsrčepesune
2930311234
567891011
121314151617
18
 • AKUD "Žensko kazalište" Jesenje priređuje kazališnu večer povodom Valentinova
 • 19202122232425
  26272829123
  45678910
  Autobusni vozni red
  Naselje polaska:

  Naselje dolaska:

  Primajte važne obavijesti, najave, natječaje i ponudu poslova Zavoda za zapošljavanje u općini Jesenje na Vašu email adresu.
  Hrvatski zavod za zapošljavanje - ponuda poslova
  Trenutno nema ponuda poslova u Općini Jesenje.
  Pretplatnici na primanje sadržaja biti će na obaviješteni o ponudi poslova u općini Jesenje. Ukoliko niste prijavljeni, možete se prijaviti ovdje
  Anketa
  Ocjenite kvalitetu nove web stranice
    odlično
   vrlo dobro
   osrednje
   loše

         
  Zadnje sjednice Općinskog vijeća
  Radobojsko-jesejanski list - zadnji brojevi