HyperLink
Naslovnica > Odluke načelnika i Općinskog vijeća
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om

Odluke načelnika

   24.8.2021.
Odluka o imenovanju privremenog zamjenika načelnika
   14.1.2021.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
   26.8.2020.
Javni poziv za dostavu prijedloga za sufinanciranje asfaltiranja prilaznih neuređenih cesta
   30.4.2020.
Odluka o stavljanju van snage Odluke o radu JUO Općine Jesenje za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
   19.3.2020.
Odluka o radu JUO Općine Jesenje za vrijeme trajanja COVID-a 19
   20.11.2019.
Zaključak načelnika o prihvaćanju ponude za izradu geotehničkog elaborata, glavnog projekta za zaštitu obiteljskih kuća
   23.8.2019.
Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Jesenje i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Jesenje
   24.5.2019.
Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa
   3.5.2019.
Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaxi prijevoza putnika
   30.4.2019.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba,radova i usluga
   29.1.2019.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
   10.12.2018.
Odluka načelnika o dodjeli jednokratne pomoći umirovljenicima
   20.11.2018.
Odluka načelnika o dodjeli potpora u poljoprivredi uza 2018.
   21.9.2018.
Javni poziv za dostavu prijedloga proračuna Općine Jesenje za 2019.
   26.7.2018.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
   17.7.2018.
Odluka o nabavi školskih knjiga za učenike Osnovne škole Gornje Jesenje za šk. god. 2018./2019.
   15.3.2018.
Odluku o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme
   28.2.2018.
Plan prijma u službu u Općinu Jesenje u 2018. godini
   6.2.2018.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
   1.12.2017.
Odluka načelnika o imenovanju Stožera CZ Općine Jesenje
   1.12.2017.
Odluka načelnika o nabavi školskih knjiga
   28.7.2017.
Zaključak načelnika o razrješenju i imenovanju člana Skupštine LAG-a „Zeleni bregi“
   17.7.2017.
Odluka načelnika o nabavi školskih knjiga
   20.6.2017.
Odluka načelnika o dodjeli dara u naravi učenicima OŠ Jesenje
   8.12.2016.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima udruga u 2016. godini
   22.12.2015.
Odluka načelnika o dodjeli stipendija za školsku odnosno akademsku godinu 2015/16.
   21.12.2015.
Odluka načelnika o dodjeli subvencija u poljoprivredi u 2015. godini
   7.1.2015.
Odluka o dodjeli stipendija za šk. god. 2014/2015.
   17.6.2014.
Odluka načelnika o dodjeli potpore programima i projektima udruga za 2014. godinu
   7.5.2014.
Odluka o imenovanju osobe zadužene za ukanjanje nepravilnosti
   28.2.2014.
Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
   2.1.2014.
Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Jesenje
   27.11.2013.
Odluka o dodjeli stipendija za školsku godinu 2013. / 2014.

Odluke Općinskog vijeća

   21.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o imenovanju članova Odbora za financije i proračun
   21.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
   21.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Općine Jesenje za 2021. godinu
   21.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o imenovanju Komisije za udruge
   21.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
I. izmjena i dopuna programa socijalne skrbi Općine Jesenje za 2021. godinu
   21.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Zaključak o utvrđivanju mandata i mirovanju mandata člana Općinskog vijeća
   21.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o imenovanju Komisije za školstvo, sport i kulturu
   21.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2021. GODINU
   21.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o imenovanju Uprave groblja
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jesenje za 2021. godinu
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o imenovanju Komisije za ceste i komunalije
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o zaduživanju Općine Jesenje
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
1 Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu .
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
Odluka o imenovanju Komisije za dovršetak izgradnje dječjeg vrtića
   1.7.2021. | Druga sjednica općinskog vijeća
I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje za 2021. godinu
   11.12.2020. | Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta
   11.12.2020. | Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća
Program socijalne skrbi Općine Jesenje u 2021. godini
   11.12.2020. | Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća
Godišnji provedbeni plan zaštite od požara
   11.12.2020. | Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
   11.12.2020. | Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća
Godišnji plan razvoja sustava CZ u 2021. godini
   11.12.2020. | Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća
Smjernice za osragnizaciju i razvoj suistava CZ za razvoblje 2021. -2024. za Općinu Jesenje
   11.12.2020. | Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE JESENJE ZA 2020. GODINU
   11.12.2020. | Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća
Program javnih potreba u sportu Općine Jesenje u 2021. godini
   11.12.2020. | Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća
Program javnih potreba u kulturi Općine Jesenje u 2021. godini
   11.12.2020. | Dvadeseta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o sklapanju sporazuma o udruživanju
   2.10.2020. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2020. godinu
   2.10.2020. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
ODLUKU o razrješenju i imenovanju člana Komisije za ceste i komunalije
   2.10.2020. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
ODLUKU o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
   2.10.2020. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
ODLUKU o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun
   2.10.2020. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi
   2.10.2020. | Devetnaesta sjednica Općinskog vijeća
ODLUKU o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik
   1.7.2020. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odlukao usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Jesenje i Plan djelovanja civilne zaštite Općine Jesenje
   1.7.2020. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje u 2019.godini
   1.7.2020. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća
ODLUKU o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje
   1.7.2020. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Općine Jesenje za 2019. god.
   1.7.2020. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jesenje
   1.7.2020. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o prestanku mandata članice Općinskog vijeća Vladimire Kranjčec
   1.7.2020. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Zaključak o prestanku mandata članice Općinskog vijeća Petre Mrzlečki
   1.7.2020. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluku o sufinanciranje asfaltiranja neuređenih prilaznih cesta.
   1.7.2020. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Izvješće o realizaciji Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jesenje u 2019.godini
   1.7.2020. | Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Jesenje
   30.12.2019. | XVII. sjednica Općinskog vijeća
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jesenje
   30.12.2019. | XVII. sjednica Općinskog vijeća
Odluka o određivanju djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području Općine Jesenje
   30.12.2019. | XVII. sjednica Općinskog vijeća
Godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Jesenje u 2020. godini
   18.12.2019. | XVII. sjednica Općinskog vijeća
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
   18.12.2019. | XVII. sjednica Općinskog vijeća
Plan razvoja sustava CZ u 2020. godini
   23.8.2019. | Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o visini grobnih usluga i naknada na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju
   23.8.2019. | Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara
   23.8.2019. | Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o dodjeli stipendija općine Jesenje
   23.8.2019. | Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Jesenje
   5.7.2019. | XIII sjednica Općinskog vijeća
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku
   5.7.2019. | XIII sjednica Općinskog vijeća
Odluka o izboru predjednika Općinskog vijeća
   29.3.2019. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o komunalnom doprinosu
   29.3.2019. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture
   29.3.2019. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
   29.3.2019. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi
   29.3.2019. | Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća
Izvješće o realizaciji Programa izgradnje komunalne infrastrukture
   17.12.2018. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o vrijednosti boda za obračun iznosa komunalne naknade
   17.12.2018. | Deseta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o komunalnoj nakanadi
   20.11.2018. | Deveta sjednica općinskog vijeća
PRAVILNIK O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE JESENJE NA KORIŠTENJE UDRUGAMA
   20.11.2018. | Deveta sjednica općinskog vijeća
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2019. GODINU
   5.9.2018. | Osma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Društveni dom s turističko informativnim centrom“
   1.9.2018. | Osma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnja dječjeg vrtića Gornje Jesenje
   6.7.2018. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jesenje
   6.7.2018. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o usvajanju Akcijskog plana Strateškog razvojnog programa Općine Jesenje
   6.7.2018. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o usvajanju akcijskog plana strateškog razvojnog programa Općine Jesenje
   6.7.2018. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Akcijski plan Strateškog razvojnog programa Općine Jesenje za razdoblje 2016.-2020.
   6.7.2018. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka o provedbi kaitalnog ulaganja TIC
   6.7.2018. | Sedma sjednica Općinskog vijeća
Odluka oproglašenju statusa nerazvrstanih cesta-javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jesenje
   15.5.2018. | Šesta sjednica Općinskog vijeća
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Jesenje za 2018. godinu
   15.5.2018. | Šesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jesenje u 2017. godini.
   15.5.2018. | Šesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u proračunu Općine Jesenje za 2017. god.
   15.5.2018. | Šesta sjednica Općinskog vijeća
Odluku o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja na području Općine Jesenje
   15.5.2018. | Šesta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
   12.2.2018. | Peta sjednica Općinskog vijeća
Odluka o izmjeni Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje
12
Najave
Natječaji
Najčitanije
Zadnja promjena
Izdvojeno
Trenutno nema najava događanja.
listopad 2021
poutsrčepesune
27282930123
45678
9
Radionica za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća
10
111213141516
17
Poziv na kestenijadu
18192021222324
25262728293031
1234567
Autobusni vozni red
Naselje polaska:

Naselje dolaska:

Primajte važne obavijesti, najave, natječaje i ponudu poslova Zavoda za zapošljavanje u općini Jesenje na Vašu email adresu.
Hrvatski zavod za zapošljavanje - ponuda poslova
Anketa
Ocjenite kvalitetu nove web stranice
  odlično
 vrlo dobro
 osrednje
 loše

       
Zadnje sjednice Općinskog vijeća
Radobojsko-jesejanski list - zadnji brojevi